REKORDNE VREDNOSTI

ta mesecletosod leta 2015
Najvišja temperatura °C °C () °C ()
Najnižja temperatura °C °C () °C ()
Najvišje rosišče °C °C () °C ()
Najnižje rosišče °C °C () °C ()
Najvišja vlažnost % % () % ()
Najnižja vlažnost % % () % ()
Najvišji zr. tlak mb mb () mb ()
Najnižji zr. tlak mb mb () mb ()
Največ padavin v 1 dnevu mm mm () mm ()
Najhitrejši sunek vetra km/h km/h () km/h ()
Najhitrejši povp. veter km/h km/h () km/h ()

PRIMERJAVA S POVPREČJEM

V grafih so prikazane povprečne vrednosti temperature zraka (2 m) in mesečne količine padavin letos v primerjavi s povprečjem prejšnjih let (od leta 2015 naprej).

PODATKI ZA OBDOBJE 2015-2022

PRIČAKOVANE IN AKTUALNE DNEVNE TEMPERATURE

PODATKI ZA IZBRANO LETO

Izberi leto