PRAŠNI DELCI PM

TRENUTNE VREDNOSTI

PM 2.5
PM 10
trenutno
µg/m3
µg/m3
Nowcast (uteženo)
µg/m3
µg/m3
ocenjena kakovost

Označene meje veljajo za PM10 nowcast vrednost

KONCENTRACIJA V ZADNJIH 24 URAH

POVPREČNE DNEVNE KONCENTRACIJE V TEKOČEM MESECU

Mejne vrednosti

Mejne vrednosti povzete po Agenciji Republike Slovenije za Okolje.

Mejne vrednosti - PM2.5
10 µg/m3Priporočena povprečna letna
25 µg/m3Mejna povprečna letna
Mejne vrednosti - PM10
20 µg/m3Priporočena povprečna letna
40 µg/m3Mejna povprečna letna
50 µg/m3Mejna povprečna dnevna

Ocena kakovosti

Tabela z oceno kakovosti je povzeta po Agenciji Republike Slovenije za Okolje.

Kakovost zrakaIndeksPM10 nowcast
[µg/m3]
PM2.5 nowcast
[µg/m3]
Dobra<=50<=40<=20
Mejna51-7541-7521-40
Slaba76-10076-10041-80
Zelo slaba>100>100>80

Hobi merilniki ne izvajajo meritev po standardu. Podatki so namenjeni zgolj v hobi namene in nikakor nimajo nikakršnega uradnega značaja. Najbližja ARSO postaja je v Novi Gorici.

RADIOAKTIVNOST V OKOLJU - URNI PODATKI

Za merjenje radioaktivnosti v ozračju je uporabljen hobi merilnik GQ Electronics GMC500+. Šteje dogodke (counte), ki jih združi v število/minuto (count-per-minute, CPM).
V grafu so prikazane povprečne urne vrednosti ter maksimalne trenutne vrednosti. Drugi graf prikazuje povprečne dnevne vrednosti v tekočem mesecu.

Urne vrednosti v zadnjih 24 urah

Povprečne dnevne vrednosti v tekočem mesecu

GMC500+ je hobi merilnik, zato so podatki namenjeni zgolj v hobi namene in nimajo nikakršnega uradnega značaja.

V tabeli so prikazane okvirne vrednosti za CPM, ki jih navaja proizvajalec detektorja.

CPMuSv/hmR/hPriporočilo
5-500.03~0.330.003~0.033Normalne vrednosti.
51-990.33~0.650.033~0.065Povišane vrednosti. Redno preverjaj vrednosti.
>100>0.65>0.065Visoke vrednosti. Pogosto preverjaj vrednosti. Poskusi najti vzrok.
>1000>6.5>0.65Zelo visoke vrednosti. Če se da, zapusti območje.
>2000>13>1.3Ekstremne vrednosti. Takoj zapusti območje, poročaj lokalni oblasti.

Opozorilo: ker je detektor namenjen za hobi namene, pri zelo in ekstremno povišanih vrednosti večkrat preveri vrednosti in grafe, preden izvedeš ukrep. Obstaja tudi možnost napak pri branju in/ali prenosu podatkov z detektorja.

Na spletu je dostopen zemljevid GQ electronics senzorjev: GMC map.

Najbližji uradni merilniki so v Bovcu in Biljah pri Novi Gorici (vir: www.radioaktivnost.si).

Mejne doze, referenčne vrednosti in radioaktivne kontaminacije so definirane z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo (povezava).